Benzin cistic 0,4l
89 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzin cistic 0,4l
89 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Technický benzínový čistič P6411 je určen zejména k čištění a odmašťování kovových předmětů. Technický nízkovroucí hydrogenovaný benzín. Je určen k  hrubému odmašťování zejména kovových předmětů. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Směs organických rozpouštědel (nízkovroucí hydrogenovaný benzín, etanol a  toluen).Je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Při aplikaci přípravku může dojít k narušení čerstvých nátěrů do cca 2 měsíců od  natření. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp! Výrobek nesmí být použit pro pohon motorů ani výrobu tepla!Bezpečnostní list: Technický list:

Benzin cistic 4l
549 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzin cistic 4l
549 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Technický benzínový čistič P6411 je určen zejména k čištění a odmašťování kovových předmětů. Technický nízkovroucí hydrogenovaný benzín. Je určen k  hrubému odmašťování zejména kovových předmětů. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Směs organických rozpouštědel (nízkovroucí hydrogenovaný benzín, etanol a  toluen).Je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Při aplikaci přípravku může dojít k narušení čerstvých nátěrů do cca 2 měsíců od  natření. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp! Výrobek nesmí být použit pro pohon motorů ani výrobu tepla!Bezpečnostní list: Technický list:

Benzin cistic 0,7l
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzin cistic 0,7l
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Technický benzínový čistič P6411 je určen zejména k čištění a odmašťování kovových předmětů. Technický nízkovroucí hydrogenovaný benzín. Je určen k  hrubému odmašťování zejména kovových předmětů. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Směs organických rozpouštědel (nízkovroucí hydrogenovaný benzín, etanol a  toluen).Je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Při aplikaci přípravku může dojít k narušení čerstvých nátěrů do cca 2 měsíců od  natření. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp! Výrobek nesmí být použit pro pohon motorů ani výrobu tepla!Bezpečnostní list: Technický list:

Benzin technicky 0,4l
99 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzin technicky 0,4l
99 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Nízkovroucí hydrogenovaný technický benzín je určen k hrubému odmašťování zejména kovových předmětů, lze použít do zapalovačů a jako palivo do  benzínových tlakových lamp. Používá se také k ředění olejových, fermežových a  syntetických na vzduchu schnoucích nátěrových hmot.Hustota v kg/m³: 720 - 780 TOC v kg/kg produktu: 0,85 Klasifikace: Flam.Liq.2, Asp.Tox.1, Repr.2, Skin Irrit.2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Signální slovo: Nebezpečí Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.Podle ČSN 65 0201 jsou technické benzíny hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti. Z hlediska hygieny práce jsou to látky škodící zdraví. V závislosti na koncentraci par působí narkoticky a dráždí sliznice. Při vdechnutí způsobují bolesti hlavy, při delší expozici mohou způsobit až bezvědomí. Zejména v uzavřených místnostech musí být zajištěno dostatečné větrání. Technické benzíny silně odmašťují pokožku, což způsobuje její praskání, přecitlivělost a umožňuje vznik infekce.Bezpečnostní list: Technický list:

Benzin technicky 0,7l
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzin technicky 0,7l
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Nízkovroucí hydrogenovaný technický benzín je určen k hrubému odmašťování zejména kovových předmětů, lze použít do zapalovačů a jako palivo do  benzínových tlakových lamp. Používá se také k ředění olejových, fermežových a  syntetických na vzduchu schnoucích nátěrových hmot.Hustota v kg/m³: 720 - 780 TOC v kg/kg produktu: 0,85 Klasifikace: Flam.Liq.2, Asp.Tox.1, Repr.2, Skin Irrit.2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Signální slovo: Nebezpečí Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.Podle ČSN 65 0201 jsou technické benzíny hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti. Z hlediska hygieny práce jsou to látky škodící zdraví. V závislosti na koncentraci par působí narkoticky a dráždí sliznice. Při vdechnutí způsobují bolesti hlavy, při delší expozici mohou způsobit až bezvědomí. Zejména v uzavřených místnostech musí být zajištěno dostatečné větrání. Technické benzíny silně odmašťují pokožku, což způsobuje její praskání, přecitlivělost a umožňuje vznik infekce.Bezpečnostní list: Technický list:

Hostagrund odstraňovač starých nátěrů 0,6l
435 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Hostagrund odstraňovač starých nátěrů 0,6l
435 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Odstraňovač starých nátěrů je směs organických rozpouštědel a parafinu. Odstraňovač se používá na odstraňování starých vrstev nátěrů z dřeva, železa ( kromě hliníku ) nebo kamene. Je vhodný na odstraňování olejových, alkydových, disperzních, syntetických, nitrocelulózových a dvousložkových nátěrů.

Inhicor T 1l
289 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Inhicor T 1l
289 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Inhicor T je nepěnivá protikorozní a protiúsadová přísada určená k ochraně vnitřních povrchů potrubních rozvodů, těles a armatur ústředního topení.

Odrezovac bezoplachovy 0,5l
109 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Odrezovac bezoplachovy 0,5l
109 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Bezoplachový odrezovací prostředek se stabilizátorem účinku, vysoká účinnost při odstranění koroze. Odrezovač se nanáší nátěrem, nástřikem nebo ponorem. Při silnějším zkorodování je třeba nátěr odrezovačem 2x až 3x opakovat.

Kyselina solná 1l
139 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Kyselina solná 1l
139 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Základní chemická surovina pro obecně známé použítí. Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů. Při použití dodržujte pracovní postup předepsaný návodem pro příslušnou aplikaci. Je žíravinou ve  smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

Vodni sklo 1l
95 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Vodni sklo 1l
95 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Vodný roztok křemičitanu sodného 36-38 % hm., křemičitá kyselina, sodná sůl. Jako základní pojivo pro namíchání šamotové lepící malty pro stavbu, vlepování šamotových prvku a opravy kamen, krbu a ostatních druhu topenišť.

Vodní sklo 0,5l
55 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Vodní sklo 0,5l
55 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Vodný roztok křemičitanu sodného 36-38 % hm., křemičitá kyselina, sodná sůl. Jako základní pojivo pro namíchání šamotové lepící malty pro stavbu, vlepování šamotových prvku a opravy kamen, krbu a ostatních druhu topenišť.

Benzín technický 700ml
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzín technický 700ml
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Přípravek je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp.Bezpečnostní list:

Benzín technický 4l
599 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzín technický 4l
599 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Přípravek je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp.Bezpečnostní list:

Benzínový čistič technický 420ml
99 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzínový čistič technický 420ml
99 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Přípravek je určen k čištění kovových předmětů a textilií a k odmašťování.Bezpečnostní list:

Benzínový čistič technický 700ml
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzínový čistič technický 700ml
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Přípravek je určen k čištění kovových předmětů a textilií a k odmašťování.Bezpečnostní list:

Benzínový čistič technický 4l
549 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzínový čistič technický 4l
549 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Přípravek je určen k čištění kovových předmětů a textilií a k odmašťování.Bezpečnostní list:

Toluenové rozpouštědlo a čistič 420ml
89 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Toluenové rozpouštědlo a čistič 420ml
89 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Přípravek je určen k odmašťování, k čištění strojů a zařízení a všude tam, kde se běžně používá toluen.Bezpečnostní list:

Toluenové rozpouštědlo a čistič 700ml
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Toluenové rozpouštědlo a čistič 700ml
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Přípravek je určen k odmašťování, k čištění strojů a zařízení a všude tam, kde se běžně používá toluen.Bezpečnostní list:

Petroolej 4l
599 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Petroolej 4l
599 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Je určen na svícení v petrolejových lampách a čištění. Obsahuje vybranou frakci petroleje se sníženou čadivostí.Bezpečnostní list:

Líh technický 0,5L
75 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Líh technický 0,5L
75 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Je určen do lihových vařičů, pro technické účely, k ředění lihových nátěrových hmot a k čištění některých typů skvrn na textilu.Bezpečnostní list:

Líh technický 1l
139 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Líh technický 1l
139 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Je určen do lihových vařičů, pro technické účely, k ředění lihových nátěrových hmot a k čištění některých typů skvrn na textilu.Bezpečnostní list:

Líh technický 4l
499 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Líh technický 4l
499 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Je určen do lihových vařičů, pro technické účely, k ředění lihových nátěrových hmot a k čištění některých typů skvrn na textilu.Bezpečnostní list:

Benzínový čistič 180ml
58 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzínový čistič 180ml
58 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp.