Ředidlo C6000 4l
529 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ředidlo C6000 4l
529 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Ředidlo C6000 je ředidlo do nitrocelulózových nátěrových hmot, případně do akrylátových a polymerátových nátěrových hmot. Používá se též k umývání pracovních pomůcek a nářadí, k odstraňování pryskyřic z povrchu dřeva. Ředidlo C6000 je možné použít i k ředění syntetických nátěrových hmot, pokud je tento způsob doporučen v návodu na použití příslušné nátěrové hmoty. K aplikaci stříkáním je ředidlo určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití. Ředidlo lze použít i k odstraňování výronů pryskyřic při přípravě nových dřevěných podkladů před aplikací nátěrových hmot.

Ředidlo C6000 0,4l
89 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ředidlo C6000 0,4l
89 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Ředidlo C6000 je ředidlo do nitrocelulózových nátěrových hmot, případně do akrylátových a polymerátových nátěrových hmot. Používá se též k umývání pracovních pomůcek a nářadí, k odstraňování pryskyřic z povrchu dřeva. Ředidlo C6000 je možné použít i k ředění syntetických nátěrových hmot, pokud je tento způsob doporučen v návodu na použití příslušné nátěrové hmoty. K aplikaci stříkáním je ředidlo určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití. Ředidlo lze použít i k odstraňování výronů pryskyřic při přípravě nových dřevěných podkladů před aplikací nátěrových hmot.

Ředidlo C6600 0,4l
95 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ředidlo C6600 0,4l
95 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Ředidlo je určeno k ředění syntetických, nitrocelulózových a epoxidových nátěrových hmot. Pro aplikaci stříkáním je ředidlo určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití.

Ředidlo C6600 0,7l
139 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ředidlo C6600 0,7l
139 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Ředidlo je určeno k ředění syntetických, nitrocelulózových a epoxidových nátěrových hmot. Pro aplikaci stříkáním je ředidlo určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití.

Ředidlo S6006 4l
549 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ředidlo S6006 4l
549 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Používá se k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení štětcem. Přidává se po částech za stálého míchání. Je určeno k ředění syntetických a olejových na vzduchu schnoucích nátěrových hmot. Používá se pro ředění nátěrů připravených k nanášení štětcem, válečkem a máčením, pokud není výrobcem barvy předepsané jiné ředidlo. Ředidlem S6006 je možné i čištit použité nářadí.

Benzin cistic 0,4l
89 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzin cistic 0,4l
89 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Technický benzínový čistič P6411 je určen zejména k čištění a odmašťování kovových předmětů. Technický nízkovroucí hydrogenovaný benzín. Je určen k  hrubému odmašťování zejména kovových předmětů. Vysoce hořlavá kapalina a páry. Směs organických rozpouštědel (nízkovroucí hydrogenovaný benzín, etanol a  toluen).Je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Při aplikaci přípravku může dojít k narušení čerstvých nátěrů do cca 2 měsíců od  natření. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp! Výrobek nesmí být použit pro pohon motorů ani výrobu tepla!Bezpečnostní list: Technický list:

Benzin technicky 0,4l
99 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzin technicky 0,4l
99 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Nízkovroucí hydrogenovaný technický benzín je určen k hrubému odmašťování zejména kovových předmětů, lze použít do zapalovačů a jako palivo do  benzínových tlakových lamp. Používá se také k ředění olejových, fermežových a  syntetických na vzduchu schnoucích nátěrových hmot.Hustota v kg/m³: 720 - 780 TOC v kg/kg produktu: 0,85 Klasifikace: Flam.Liq.2, Asp.Tox.1, Repr.2, Skin Irrit.2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Signální slovo: Nebezpečí Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.Podle ČSN 65 0201 jsou technické benzíny hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti. Z hlediska hygieny práce jsou to látky škodící zdraví. V závislosti na koncentraci par působí narkoticky a dráždí sliznice. Při vdechnutí způsobují bolesti hlavy, při delší expozici mohou způsobit až bezvědomí. Zejména v uzavřených místnostech musí být zajištěno dostatečné větrání. Technické benzíny silně odmašťují pokožku, což způsobuje její praskání, přecitlivělost a umožňuje vznik infekce.Bezpečnostní list: Technický list:

Benzin technicky 0,7l
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzin technicky 0,7l
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Nízkovroucí hydrogenovaný technický benzín je určen k hrubému odmašťování zejména kovových předmětů, lze použít do zapalovačů a jako palivo do  benzínových tlakových lamp. Používá se také k ředění olejových, fermežových a  syntetických na vzduchu schnoucích nátěrových hmot.Hustota v kg/m³: 720 - 780 TOC v kg/kg produktu: 0,85 Klasifikace: Flam.Liq.2, Asp.Tox.1, Repr.2, Skin Irrit.2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 2 Označení výstražným symbolem : GHS02, GHS07, GHS08, GHS09 Signální slovo: Nebezpečí Hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.Podle ČSN 65 0201 jsou technické benzíny hořlavé kapaliny 1. třídy nebezpečnosti. Z hlediska hygieny práce jsou to látky škodící zdraví. V závislosti na koncentraci par působí narkoticky a dráždí sliznice. Při vdechnutí způsobují bolesti hlavy, při delší expozici mohou způsobit až bezvědomí. Zejména v uzavřených místnostech musí být zajištěno dostatečné větrání. Technické benzíny silně odmašťují pokožku, což způsobuje její praskání, přecitlivělost a umožňuje vznik infekce.Bezpečnostní list: Technický list:

Inhicor T 1l
289 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Inhicor T 1l
289 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Inhicor T je nepěnivá protikorozní a protiúsadová přísada určená k ochraně vnitřních povrchů potrubních rozvodů, těles a armatur ústředního topení.

Kyselina solná 1l
139 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Kyselina solná 1l
139 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Základní chemická surovina pro obecně známé použítí. Používá se např. pro odstraňování vodního kamene, k čištění potrubí a odpadů. Při použití dodržujte pracovní postup předepsaný návodem pro příslušnou aplikaci. Je žíravinou ve  smyslu platných předpisů o jedech a jiných látkách zdraví škodlivých.

Vodni sklo 1l
95 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Vodni sklo 1l
95 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Vodný roztok křemičitanu sodného 36-38 % hm., křemičitá kyselina, sodná sůl. Jako základní pojivo pro namíchání šamotové lepící malty pro stavbu, vlepování šamotových prvku a opravy kamen, krbu a ostatních druhu topenišť.

Vodní sklo 0,5l
55 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Vodní sklo 0,5l
55 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Vodný roztok křemičitanu sodného 36-38 % hm., křemičitá kyselina, sodná sůl. Jako základní pojivo pro namíchání šamotové lepící malty pro stavbu, vlepování šamotových prvku a opravy kamen, krbu a ostatních druhu topenišť.

Benzín technický 700ml
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzín technický 700ml
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Přípravek je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp.Bezpečnostní list:

Benzín technický 4l
599 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzín technický 4l
599 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Přípravek je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp.Bezpečnostní list:

Benzínový čistič technický 700ml
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzínový čistič technický 700ml
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Přípravek je určen k čištění kovových předmětů a textilií a k odmašťování.Bezpečnostní list:

Benzínový čistič technický 4l
549 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzínový čistič technický 4l
549 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Přípravek je určen k čištění kovových předmětů a textilií a k odmašťování.Bezpečnostní list:

Toluenové rozpouštědlo a čistič 420ml
89 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Toluenové rozpouštědlo a čistič 420ml
89 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Přípravek je určen k odmašťování, k čištění strojů a zařízení a všude tam, kde se běžně používá toluen.Bezpečnostní list:

Toluenové rozpouštědlo a čistič 700ml
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Toluenové rozpouštědlo a čistič 700ml
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Přípravek je určen k odmašťování, k čištění strojů a zařízení a všude tam, kde se běžně používá toluen.Bezpečnostní list:

Nitroředidlo C6000 420ml
95 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Nitroředidlo C6000 420ml
95 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Používá se k ředění nitrocelulozových a některých syntetických nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním a máčením clonováním.Bezpečnostní list:

Nitroředidlo C6000 700ml
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Nitroředidlo C6000 700ml
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Používá se k ředění nitrocelulozových a některých syntetických nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním a máčením clonováním.Bezpečnostní list:

Nitroředidlo C6000 4l
579 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Nitroředidlo C6000 4l
579 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Používá se k ředění nitrocelulozových a některých syntetických nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním a máčením clonováním.Bezpečnostní list:

Nitroředidlo C6000 9l
999 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Nitroředidlo C6000 9l
999 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Používá se k ředění nitrocelulozových a některých syntetických nátěrových hmot nanášených štětcem, stříkáním a máčením clonováním.Bezpečnostní list:

Ředidlo S6001 700ml
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ředidlo S6001 700ml
119 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Používá se k ředění syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení stříkáním.Bezpečnostní list:

Ředidlo S6005 420ml
95 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ředidlo S6005 420ml
95 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Používá se k ředění syntetických nátěrových hmot nanášených stříkáním nebo máčením.Bezpečnostní list:

Ředidlo S6005 4l
599 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ředidlo S6005 4l
599 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Používá se k ředění syntetických nátěrových hmot nanášených stříkáním nebo máčením.Bezpečnostní list:

Ředidlo S6006 420ml
95 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ředidlo S6006 420ml
95 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Používá se k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení štětcem.Bezpečnostní list:

Ředidlo S6006 9l
829 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ředidlo S6006 9l
829 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Používá se k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení štětcem.Bezpečnostní list:

Ředidlo S6006 700ml bezaromatik
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ředidlo S6006 700ml bezaromatik
129 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Používá se k ředění zejména bezaromátových barev, pro které je toto ředidlo doporučeno. Je vhodné také k čištění pracovních pomůcek.Bezpečnostní list:

Ředidlo S6300 700ml
149 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Ředidlo S6300 700ml
149 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Používá se k ředění jedno i dvousložkových epoxidových nátěrových hmot, určených k nanášení štětcem nebo stříkáním.Bezpečnostní list:

Benzínový čistič 180ml
58 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024
Benzínový čistič 180ml
58 Kč
* Uváděná cena platí pro 24.06.2024

Je určen k čištění kovových předmětů a textilií, lze použít do zapalovačů. Nepoužívat jako palivo do vařičů a tlakových lamp.